Akademia finansów i biznesu Vistula

a vistA - studencki kwartalnik naukowy 

Chcesz podzielić się swoją wiedzą z innymi? Opublikuj swój artykuł w języku polskim lub angielskim w „A VISTA” - Studenckich Internetowych Zeszytach Naukowych. Możesz przygotować artykuł naukowy, raport z badań, referat, esej, sprawozdanie z konferencji naukowej oraz wywiad z ludźmi nauki. „A VISTA” są czasopismem o charakterze wielodyscyplinarnym, obejmującym problematykę związaną ze wszystkimi kierunkami kształcenia w AFiB Vistula (ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, socjologia, filologia angielska, informatyka). 

Teksty (zredagowane zgodnie ze standardami przedstawionymi na stronie Uczelni w dokumencie:  http://www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/6/autorow proszę przesyłać na adres m.gasinska@vistula.edu.plj.nowak@vistula.edu.pl lub m.wieteska@vistula.edu.pl, z informacją w tytule korespondencji: „A VISTA”.  Uwaga! Publikujemy teksty o objętości nie przekraczającej 20 000 znaków (pół arkusza wydawniczego), 12-15 stron (łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią).

 

Zapraszamy do zapoznania się z pismem „A VISTA”

 

Kliknij POBIERZ 

Kliknij POBIERZ 

Kliknij POBIERZ 

 
       

 

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco