Akademia finansów i biznesu Vistula

seminarium doktorskie plus

Banner 84

O otwarcie przewodu doktorskiego mogą ubiegać się kandydaci ze stopniem magistra lub równoważnym, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić własne badania naukowe i dalsze studia. Wszyscy kandydaci podlegają tym samym rygorom procedury doktorskiej.

Dlaczego tytuł doktora ekonomii w Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV)? 

Seminaria Doktorskie PLUS to profesjonalny program pracy naukowej w językach polskim albo angielskim. Seminaria Doktorskie PLUS to możliwość doskonalenia wiedzy i umiejętności pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych profesorów posiadających nie tylko wieloletnie doświadczenie promotorskie, ale także szerokie doświadczenie praktyczne, zdobyte podczas ich aktywności w życiu gospodarczym w kraju i za granicą. 
Jako Uczestnik Seminariów Doktorskich PLUS masz zapewnione znakomite warunki do nauki, dostęp do bogatej infrastruktury badawczej, nowoczesnych zasobów informacyjnych.

Wyróżnij się wśród innych!

Uzyskanie stopnia naukowego doktora to niezbędny etap rozwoju, jeżeli planujesz karierę akademicką oraz jesteś zainteresowany badaniami naukowymi. Program kształcenia zapewni Ci zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnej działalności badawczej, a także usystematyzowanie specjalistycznej wiedzy w określonym obszarze ekonomii. 

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz aplikacyjny ONLINE;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem;
  • kopie ww. dokumentów (należy załączyć do formularza aplikacyjnego online);
  • kopia dowodu osobistego (należy załączyć do formularza aplikacyjnego online);
  • referat dotyczący zainteresowań naukowych kandydata (należy załączyć do formularza aplikacyjnego online);
  • zdjęcie o wymiarach 37 x 52 mm (należy załączyć do formularza aplikacyjnego online);

kontakt

dr hab. Maciej Dudek
Kierownik Seminariów Doktorskich Plus

e-mail: m.dudek@vistula.edu.pl
e-mail: doktorat@vistula.edu.pl

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco