Akademia finansów i biznesu Vistula

Projekt: "Cyfrowe płatności dla wspierania wzrostu gospodarczego”

Projekt współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej 

Projekt: Digipay4Growth: Governments, SME`s and consumers make expenditures through a digital payment system that stimulates economic growth and job creation by increasing sales and access to credits for SME`s

  • DigiPay4Growth ma na celu popularyzację idei lokalnego pieniądza oraz wdrożenie i przetestowanie pilotażowych rozwiązań w wybranych krajach europejskich,
  • Cyfrowy lokalny pieniądz ma służyć do stworzenia systemu płatności za towary i usługi opartego na lokalnych zasobach ekonomicznych: uczestnicy systemu rozliczeń deklarują, że będą zarówno przyjmować płatności jak i sami sprzedawać swoje usługi za pomocą lokalnej waluty
  • W systemie uczestniczyć powinny oprócz przedsiębiorstw także instytucje publiczne np. jednostki samorządu terytorialnego, które mogą przyjmować płatności podatków lokalnych w lokalnej walucie.
 

 

Opracowania dotyczączce możliwości wdrożenia systemu w Polsce

Waluta lokalna w świetle prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu DigiPay4Growth

DigiPay4Growth to system płatności elektronicznych, oparty na funkcjonowaniu sieci przedsiębiorców, ukierunkowany na stymulowanie lokalnego (regionalnego) wzrostu ekonomicznego. Plany wdrożenia tego systemu w Polsce – w ślad za kilkoma innymi krajami – doprowadziły do konieczności oceny jego zgodności z prawem polskim. Właśnie to jest celem niniejszej ekspertyzy opracowanej w ramach projektu „DigiPay4Growth: Governments, SME`s and consumers make expenditures through a digital payment system that stimulates economic growth and job creation by increasing sales and access to credits for SME`s”, realizowanego w ramach programu Competitiveness and Innovation, Grant agreement no: 621052.Więcej informacji TUTAJ
 

Antycykliczny kredyt dla MSP

Biznesplan opisuje możliwości wprowadzenia dodatkowych możliwości kredytowania MSP w Holandii. Autorem tej koncepcji jest organizacja założona w Holandii STRO, która ma za sobą wiele lat doświadczeń wprowadzania systemu finansowania w krajach Ameryki Południowej. Systemy płatności są rozliczane dzięki oprogramowaniu Cyclos (www.cyclos.org), które otrzymało nagrodę Payment Innovation Award  2014 branży płatniczej.Więcej informacji TUTAJ
 

Perspektywy rozwoju lokalnych walut w Polsce

W całej Europie obserwujemy renesans zainteresowania lokalnymi walutami.  Lokalne waluty z przyczyn doktrynalnych i politycznych były eliminowane z rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Do niedawna żyliśmy w przekonaniu, że jedyną „prawdziwą’ walutą jest waluta sygnowana znakiem banku centralnego (np. w przypadku Polski Narodowego Banku Polskiego). Trzeba jednak sobie uzmysłowić, że pieniądz – każdy pieniądz – opiera się tylko i wyłącznie na zaufaniu uczestników systemu płatniczego. Jeśli na przykład wszyscy ludzie na świecie uznaliby, że przestają uznawać dolara amerykańskiego (tzn. uznali, że przestają go budzić zaufaniem) wartość tej waluty spadła by do poziomu bliskiego zeru. Więcej informacji TUTAJ 

 

BRISTOL POUND - sukces lokalnej waluty

Bristol Pound to lokalna waluta funkcjonująca na terenie Wielkiej Brytanii w mieście Bristol.  Hasłem przewodnik reklamującym walutę jest: Bristol? Go Local! (Bristol? Działaj lokalnie!). Waluta służy wspieraniu przedsiębiorców zlokalizowanych w samym mieście i jego okolicach. Indywidualni użytkownicy w prosty sposób mogą otworzyć konto denominowane w tej walucie. Jest to całkowicie bezpłatne. Trzeba jedynie otworzyć konto w certyfikowanej instytucji systemu bankowego Wielkiej Brytanii. Jest nią Bristol Credit Union.  Więcej informacji TUTAJ 

Czy za walutą lokalną zawsze powinna stać instytucja finansowa?

Większość  samorządów,  przedsiębiorstw oraz nas  obywateli jest przekonana, że warunkiem koniecznym do wdrożenia i stosowania  waluty lokalnej  jest pozyskanie instytucji finansowej w postaci banku czy też funduszu pożyczkowego. Projekt pilotażowy realizowany w ramach  projektu „Digipay4Growth: Governaments, SMEs and consumers make expenditures through  a digital payment system that stimulates economic growth and job creation by increasing sales and access to credits for SMEs, w   tłumaczeniu  “cyfrowe płatności dla wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy poprzez wzrost sprzedaży i dostępności do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw” we Włoszech  przez Sardex, jest znakomitym przykładem że waluta lokalna może  bezpiecznie funkcjonować poza systemem bankowym i cieszyć się  zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Więcej informacji TUTAJ 

Perspektywy i możliwości implementacji walut lokalnych w Polsce oraz Europie środkowo-wschodniej

Pod takim  hasłem,  Akademia Finansów i Biznesu Vistula   prezentowała  rozwiązania wypracowane w ramach projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską Digipay4Growth: Governaments, SMEs and consumers make expenditures through  a digital payment system that stimulates economic growth and job creation by increasing sales and access to credits for SMEs, w   tłumaczeniu  “cyfrowe płatności dla wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy poprzez wzrost sprzedaży i dostępności do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw”,  podczas II Europejskiego  Kongresu  Samorządów ( 5-6 kwietnia 2016, Kraków). Więcej informacji TUTAJ

Kontakt

Jeśli przedstawione powyżej informacje wzbudziły Pani/Pana zainteresowanie zapraszamy do kontaktu w sprawie szczegółowych informacji dotyczących wdrożenia systemu.

Dr hab. Jan Fazlagić
j.fazlagic@vistula.edu.pl
 

Renata Jankowska-Zielińska
r.jankowska-zielinska@vistula.edu.pl

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco