Akademia finansów i biznesu Vistula

wydarzenia 

„Strategiczne cele edukacji – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” - ogólnopolska konferencja naukowa

2017-06-09 | Start
thumbnail

Czy w ostatnich latach wprowadzaliśmy reformy czy deformy edukacji?  Czego uczą Polskę doświadczenia innych krajów? Jak kształcić pod wymagania rynku pracy, a jednocześnie pozwalać jednostkom na samorealizację? Wyzwaniom edukacji XXI wieku będzie poświęcona ogólnopolska konferencja naukowa „Strategiczne cele edukacji – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, która odbędzie się 9 czerwca o godz. 10:00 w kampusie Grupy Uczelni Vistula, ul. Stokłosy 3 w Warszawie.

Konferencja będzie debatą na temat przyszłości edukacji - sposobów wprowadzania zmian, analizą i oceną ich wpływu na jakość kształcenia oraz kierunku, w jakim zmierza edukacja. 

-Zapraszamy do debaty na temat polskiego systemu edukacji w perspektywie  reform, które odbywały się w wielu krajach Europy, wyników badań potwierdzających lub nie, słuszność dokonywanych zmian, standardów polityki publicznej , z jednoczesną refleksją na temat metod kształcenia, które pozwalają skutecznie kształcić oraz sposoby kształcenia - mówi Anna Rękawek, pomysłodawczyni konferencji, twórczyni programu Zarządzania Indywidualnym Potencjałem (ZIP) na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. 

Prelegentami będą m.in. wybitni eksperci PAN, UW, AFiB Vistula oraz EFRSE, a uczestnikami dyrektorzy oraz nauczyciele szkół średnich i gimnazjów, środowisko akademickie, przedstawiciele samorządów i biznesu.

Lista wyzwań, przed którymi staje dziś nie tylko nauczyciel, ale każdy, kto zajmuje się edukacją, jest naprawdę długa. Kształcenie w XXI wieku w dynamicznie zmieniającym się świecie, wymaga zmian w obecnych systemach edukacyjnych. Przede wszystkim niezbędna jest redefinicja dotychczasowej roli nauczyciela w edukacji – twierdzi dr Agnieszka Knap-Stefaniuk, wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji. 

Konferencja ma rozpocząć cykl debat na temat strategii edukacji w Polsce. Jej wnioski zostaną zawarte w publikacji, której celem będzie ułatwienie absolwentom szkół różnych szczebli samorealizację i aktywne działanie na rynku pracy.

REJESTRACJA

Program konferencji TUTAJ

 

 

 

 

 

 

nadchodzące wydarzenia

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco