Akademia finansów i biznesu Vistula

instytuty naukowe

Instytuty Naukowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula są naukowo-badawczymi jednostkami organizacyjnymi i mają charakter interdyscyplinarny. Instytuty prowadzą szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą oraz popularyzującą wiedzę. Każdego roku organizują liczne konferencje, seminaria i spotkania z prominentnymi gośćmi. Pracownicy Instytutów mają w swoim dorobku liczne publikacje naukowe

W ramach Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych działają Instytuty Naukowe:

Instytut Badań Ekonomicznych jest instytutem naukowo-badawczym utworzonym w ramach Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV na podstawie Zarządzenia Rektora Nr 3/01/2014, podpisanego w porozumieniu z Kanclerzem AFiBV w dniu 27 stycznia 2014 r. Więcej informacji TUTAJ 

Instytut Finansów jest instytutem naukowo-badawczym działającym w ramach Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV na podstawie Zarządzenia Rektora Nr 1/08/2014, podpisanego  w porozumieniu z Kanclerzem AFiBV w dniu 11 sierpnia 2014 r. Powstał w styczniu 1963 r. przy Ministerstwie Finansów na podstawie Uchwały Rady Ministrów w drodze przekształcenia istniejącego od kilku lat Zakładu Naukowo-Badawczego w samodzielny instytut naukowo-badawczy. Więcej informacji TUTAJ

Instytut Stosunków Międzynarodowych jest naukowo-badawczą jednostką organizacyjną w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, ma charakter interdyscyplinarny co oznacza, że Instytut obejmuje zakresem swojej działalności zarówno międzynarodowe stosunki polityczne jak i międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne. Przedmiotem badań są również problemy globalizacji integracji europejskiej oraz amerykanistyki. Więcej informacji TUTAJ 

Instytut Zarządzania jest naukowo – badawczą jednostką organizacyjną Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Instytut funkcjonuje od dnia 1 października 2015 roku. Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Elżbieta Jędrych. Celem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki zarządzania. Więcej informacji TUTAJ 

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco